Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.The Modern Language Journal3853
2.Consumption Markets & Culture2738
3.Poetics2543
4.Games and Culture2434
5.Emotion, Space and Society2347
6.Language in Society2229
7.Memory Studies2133
8.Digital Scholarship in the Humanities2129
9.South Atlantic Quarterly2128
10.Body & Society2036
11.Journal of Sociolinguistics2035
12.ACME: An International E-Journal for Critical Geographies2034
13.Cultural Studies↔Critical Methodologies2027
14.Public Culture1933
15.Social Epistemology1930
16.Space and Culture1928
17.Language Policy1927
18.Continuum1834
19.Critical Inquiry1829
20.Multilingua1730
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.