Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Memory and Language4561
2.Applied Linguistics4172
3.Language Learning3653
4.Studies in Second Language Acquisition3650
5.Language, Cognition and Neuroscience3348
6.Applied Psycholinguistics3345
7.Journal of Phonetics3139
8.Natural Language & Linguistic Theory2945
9.Language2938
10.Linguistic Inquiry2840
11.Annual Review of Linguistics2750
12.International Journal of Bilingualism2738
13.Journal of Child Language2734
14.Lingua2734
15.Journal of Semantics2643
16.Language and Linguistics Compass2539
17.Linguistics and Philosophy2335
18.Language Sciences2333
19.Studies in Second Language Learning and Teaching2332
20.International Journal of Multilingualism2234
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.