Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Memory and Language4872
2.Applied Linguistics4174
3.Language Learning4157
4.Studies in Second Language Acquisition3763
5.Language, Cognition and Neuroscience3550
6.Applied Psycholinguistics3346
7.Language3143
8.Journal of Phonetics3050
9.Journal of Child Language3035
10.Natural Language & Linguistic Theory2943
11.International Journal of Bilingualism2739
12.International Journal of Multilingualism2739
13.Lingua2732
14.Studies in Second Language Learning and Teaching2648
15.Second Language Research2638
16.Glossa: A Journal of General Linguistics2634
17.Annual Review of Linguistics2548
18.Language and Linguistics Compass2546
19.Journal of Semantics2543
20.Linguistic Inquiry2541
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.