Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.International Society for Music Information Retrieval Conference3660
2.Psychology of Music3247
3.Journal of Research in Music Education2331
4.International Journal of Music Education2227
5.Music Perception: An Interdisciplinary Journal2027
6.Musicae Scientiae1930
7.Music Education Research1926
8.Journal of New Music Research1825
9.Nordic Journal of Music Therapy1735
10.Medical Problems of Performing Artists1724
11.New Interfaces for Musical Expression (NIME)1721
12.Update: Applications of Research in Music Education1623
13.Action, Criticism & Theory for Music Education1523
14.British Journal of Music Education1522
15.Music Therapy Perspectives1522
16.Journal of Music Teacher Education1520
17.Psychomusicology: Music, Mind, and Brain1430
18.Popular Music and Society1424
19.Computer Music Journal1419
20.Music Educators Journal1419
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.