Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.International Society for Music Information Retrieval Conference3760
2.Psychology of Music3449
3.Music Education Research2231
4.Journal of Research in Music Education2134
5.Musicae Scientiae2130
6.Music Perception: An Interdisciplinary Journal2128
7.International Journal of Music Education2028
8.Journal of New Music Research1929
9.Nordic Journal of Music Therapy1825
10.Medical Problems of Performing Artists1723
11.New Interfaces for Musical Expression (NIME)1720
12.Journal of Music Teacher Education1623
13.Popular Music and Society1529
14.British Journal of Music Education1521
15.Music Educators Journal1520
16.Action, Criticism & Theory for Music Education1424
17.Update: Applications of Research in Music Education1423
18.Music Therapy Perspectives1422
19.Psychomusicology: Music, Mind, and Brain1418
20.Music Theory Online1226
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.