Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Art Education1519
2.Journal of Visual Culture1433
3.Studies in Art Education1324
4.Digital Creativity1219
5.The Journal of Aesthetics and Art Criticism1218
6.Leonardo1217
7.International Journal of Art & Design Education1115
8.International Journal of Education Through Art812
9.Design and Culture720
10.The Senses and Society713
11.Museum International710
12.Artforum79
13.Theatre and Performance Design79
14.Journal Of Design History78
15.The Art Bulletin613
16.Visual Arts Research69
17.Journal of Art Historiography67
18.Art history: journal of the Association of Art Historians66
19.Visual Inquiry510
20.Word & Image59
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.