Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Art Education1424
2.Studies in Art Education1421
3.Leonardo1221
4.The Journal of Aesthetics and Art Criticism1216
5.International Journal of Art & Design Education1215
6.International Journal of Education Through Art1012
7.Digital Creativity916
8.The Senses and Society913
9.Design and Culture911
10.Journal of Visual Culture817
11.Journal of Design History811
12.Theatre and Performance Design89
13.Artforum710
14.Art History79
15.October79
16.The Art Bulletin79
17.Word & Image614
18.Museum International613
19.Art Journal610
20.Artnodes: revista de arte, ciencia y tecnología610
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.