Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Addiction71109
2.Drug and Alcohol Dependence6992
3.Nicotine & Tobacco Research5998
4.International Journal of Drug Policy5983
5.Addictive Behaviors5885
6.Alcoholism-Clinical and Experimental Research5065
7.Journal of Behavioral Addictions4774
8.Addiction Biology4560
9.Journal of Substance Abuse Treatment4058
10.Psychology of Addictive Behaviors3554
11.Alcohol and Alcoholism3448
12.Drug and Alcohol Review3353
13.Journal of Studies on Alcohol and Drugs3345
14.Substance Use & Misuse3241
15.The American Journal of Drug and Alcohol Abuse3236
16.Alcohol Research3073
17.The American Journal on Addictions3046
18.Journal of Addiction Medicine3043
19.International Journal of Mental Health and Addiction2938
20.Substance Abuse2842
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.