Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Evidence-based Complementary & Alternative Medicine (eCAM)5269
2.BMC Complementary and Alternative Medicine4552
3.Complementary Therapies in Medicine3851
4.Journal of Traditional and Complementary Medicine3651
5.The Journal of Alternative and Complementary Medicine3643
6.American Journal of Occupational Therapy3542
7.Complementary Therapies in Clinical Practice3342
8.Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine3340
9.The American Journal of Chinese Medicine3034
10.Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine2841
11.Journal of the Australian-Traditional Medicine Society2643
12.Medicines2640
13.Chinese Journal of Natural Medicines2636
14.Acupuncture in Medicine2430
15.Australian Occupational Therapy Journal2334
16.Journal of Integrative Medicine2334
17.Integrative Medicine Research2333
18.Scandinavian Journal of Occupational Therapy2329
19.European Journal of Integrative Medicine2132
20.Chinese Medicine2127
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.