Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Obstetric Anesthesia Digest80124
2.Anesthesiology73103
3.British Journal of Anaesthesia69100
4.Survey of Anesthesiology6896
5.Anesthesia & Analgesia6282
6.Anaesthesia5479
7.Regional Anesthesia & Pain Medicine4979
8.European Journal of Anaesthesiology (EJA)3854
9.Canadian Journal of Anesthesia3761
10.Journal of Clinical Anesthesia3747
11.Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia3647
12.Acta Anaesthesiologica Scandinavica3550
13.Pediatric Anesthesia3549
14.Current Opinion in Anesthesiology3442
15.BMC Anesthesiology3050
16.Minerva Anestesiologica3041
17.Journal of Anesthesia2938
18.Anesthesiology Clinics2839
19.Journal of Clinical Monitoring and Computing2836
20.Indian Journal of Anaesthesia2835
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.