Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Ear and Hearing4257
2.Journal of Voice3946
3.Journal of Speech, Language, and Hearing Research3648
4.International Journal of Audiology3242
5.American Journal of Speech-Language Pathology2940
6.International Journal of Language & Communication Disorders2938
7.Aphasiology2937
8.Trends in Hearing2435
9.Journal of Communication Disorders2431
10.Journal of the American Academy of Audiology2231
11.American Journal of Audiology2133
12.International Journal of Speech-Language Pathology2131
13.Language, Speech, and Hearing Services in Schools2130
14.Journal of Neurolinguistics2033
15.Journal of Fluency Disorders2030
16.Clinical Linguistics & Phonetics1928
17.Seminars in Hearing1623
18.Communication Disorders Quarterly1622
19.Cochlear Implants International1620
20.Seminars in Speech and Language1524
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.