Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Intensive Care Medicine91125
2.Critical Care Medicine89123
3.Critical Care87115
4.Journal of Critical Care5061
5.Pediatric Critical Care Medicine4453
6.Annals of Intensive Care4359
7.Journal of Intensive Care3555
8.Current Opinion in Critical Care3547
9.American Journal of Critical Care3345
10.Journal of Intensive Care Medicine3242
11.Critical Care Clinics3147
12.Intensive & critical care nursing2846
13.Intensive Care Medicine Experimental2532
14.Anaesthesiology Intensive Therapy2531
15.World Journal of Critical Care Medicine2437
16.Australian critical care2434
17.Nursing in Critical Care2431
18.Critical Care Nurse2333
19.Medicina intensiva2329
20.Indian Journal of Critical Care Medicine2327
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.