Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Diabetes Care127209
2.The Lancet Diabetes & Endocrinology108161
3.Diabetes85105
4.Diabetologia77117
5.Diabetes, Obesity and Metabolism7292
6.World Journal of Diabetes5784
7.Journal of Diabetes Research5572
8.Diabetic Medicine5271
9.Cardiovascular Diabetology5269
10.Diabetes Research and Clinical Practice4865
11.Diabetes-Metabolism Research and Reviews4472
12.Current Diabetes Reports4468
13.Diabetes Technology & Therapeutics4261
14.Journal of Diabetes Science and Technology4256
15.Journal of diabetes and its complications4254
16.Acta Diabetologica4057
17.Pediatric Diabetes4053
18.Journal of Diabetes Investigation3759
19.Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews3555
20.BMJ Open Diabetes Research and Care3550
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.