Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism94127
2.Nature Reviews. Endocrinology93155
3.Journal of Pineal Research7089
4.Trends in Endocrinology & Metabolism6699
5.Psychoneuroendocrinology6694
6.Journal of Bone and Mineral Research6685
7.Osteoporosis International6185
8.European Journal of Endocrinology6088
9.Endocrinology5774
10.The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology5769
11.Maturitas5684
12.Endocrine Reviews5586
13.Thyroid5487
14.Molecular and Cellular Endocrinology5375
15.Frontiers in Endocrinology5167
16.Endocrine-Related Cancer4971
17.Hormones and Behavior4969
18.Endocrine4761
19.Journal of Endocrinology4669
20.Clinical Endocrinology4562
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.