Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism98146
2.Nature Reviews. Endocrinology88142
3.Psychoneuroendocrinology6991
4.Journal of Bone and Mineral Research6696
5.Trends in Endocrinology & Metabolism6691
6.Journal of Pineal Research6581
7.European Journal of Endocrinology6186
8.Thyroid5984
9.Molecular and Cellular Endocrinology5979
10.Endocrinology5873
11.Osteoporosis International5774
12.Frontiers in Endocrinology5572
13.The Journal of Endocrinology5393
14.The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology5378
15.Endocrine-Related Cancer5272
16.Endocrine Reviews51103
17.Maturitas5172
18.Clinical Endocrinology5062
19.Frontiers in Neuroendocrinology4475
20.International Journal of Endocrinology4464
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.