Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Nature Genetics180266
2.Nature Reviews Genetics118207
3.Genome Biology114183
4.Oncogene97136
5.Genome Research91129
6.PLOS Genetics87119
7.The American Journal of Human Genetics85129
8.BMC Genomics7489
9.Human Molecular Genetics7293
10.Genome Medicine71114
11.Genetics in Medicine70110
12.Trends in Genetics6497
13.Genetics6294
14.Frontiers in Genetics6176
15.European Journal of Human Genetics5470
16.Clinical Epigenetics5467
17.Journal of Medical Genetics5378
18.Forensic Science International: Genetics5272
19.Human Mutation5178
20.Theoretical and Applied Genetics5168
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.