Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Obstetrical & Gynecological Survey123233
2.American Journal of Obstetrics & Gynecology90124
3.Obstetric Anesthesia Digest80124
4.Obstetrics & Gynecology7699
5.Human Reproduction Update68111
6.Gynecologic Oncology6691
7.BJOG:An International Journal of Obstetrics and Gynaecology6595
8.Ultrasound in Obstetrics & Gynecology5889
9.Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology4758
10.Archives of Gynecology and Obstetrics4756
11.International journal of gynaecology and obstetrics4668
12.The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine4453
13.Contraception4157
14.Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica4155
15.European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology4152
16.Placenta3951
17.Seminars in Perinatology3949
18.Seminars in Fetal and Neonatal Medicine3853
19.Journal of Minimally Invasive Gynecology3848
20.Prenatal Diagnosis3763
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.