Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Medicinal Chemistry88112
2.European Journal of Medicinal Chemistry72106
3.Drug Discovery Today6891
4.Natural Product Reports6598
5.Current Medicinal Chemistry4962
6.Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters4861
7.Bioorganic & Medicinal Chemistry4860
8.Medicinal Research Reviews4666
9.Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry4466
10.Current Topics in Medicinal Chemistry4063
11.ChemMedChem4049
12.Future Medicinal Chemistry3852
13.ACS Medicinal Chemistry Letters3749
14.Expert Opinion on Therapeutic Patents3544
15.Expert Opinion on Drug Discovery3443
16.Medicinal Chemistry Communications3350
17.Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry3246
18.Chemical Biology & Drug Design3246
19.Mini Reviews in Medicinal Chemistry3037
20.Medicinal Chemistry Research2631
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.