Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Medicinal Chemistry88123
2.European Journal of Medicinal Chemistry76115
3.Drug Discovery Today73106
4.Natural Product Reports6293
5.Current Medicinal Chemistry5265
6.Medicinal Research Reviews4767
7.Bioorganic & Medicinal Chemistry4761
8.Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters4659
9.Current Topics in Medicinal Chemistry4557
10.Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry4474
11.ACS Medicinal Chemistry Letters4150
12.Future Medicinal Chemistry4150
13.Expert Opinion on Drug Discovery4048
14.Expert Opinion on Therapeutic Patents3948
15.ChemMedChem3850
16.Chemical Biology & Drug Design3445
17.Mini Reviews in Medicinal Chemistry3347
18.Medicinal Chemistry Communications3342
19.Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry3038
20.Journal of Computer-Aided Molecular Design2744
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.