Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Cell269417
2.Nucleic Acids Research219475
3.Nature Reviews. Molecular Cell Biology137264
4.Molecular Cell133181
5.Cell Reports128165
6.Nature Cell Biology111163
7.Oncogene97136
8.Developmental Cell90121
9.PLOS Genetics87119
10.The EMBO Journal87115
11.Cold Spring Harbor Perspectives in Biology86130
12.Genes & Development86117
13.Nature Structural & Molecular Biology84115
14.Molecular Biology of the Cell78103
15.Annual Review of Biochemistry72134
16.Journal of Molecular Biology67111
17.FEBS Journal6796
18.EMBO Reports6694
19.Methods in molecular biology (Clifton, NJ)61101
20.Methods5985
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.