Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Marine Drugs70101
2.Natural Product Reports6293
3.Journal of Ethnopharmacology6176
4.Phytotherapy Research4969
5.Phytomedicine4555
6.Journal of Natural Products4352
7.Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine3854
8.Pharmaceutical Biology3846
9.Fitoterapia3752
10.Planta Medica3347
11.Natural Product Research3342
12.Journal of Medicinal Food3138
13.Avicenna Journal of Phytomedicine2636
14.Chinese Journal of Natural Medicines2636
15.Revista Brasileira de Farmacognosia2632
16.Pharmacognosy Magazine2630
17.Phytochemistry Letters2535
18.Chemistry & Biodiversity2531
19.Pharmacognosy Reviews2445
20.Journal of Natural Medicines2231
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.