Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Natural Product Reports6598
2.Marine Drugs6286
3.Journal of Ethnopharmacology5974
4.Phytotherapy Research4869
5.Phytomedicine4553
6.Journal of Natural Products4351
7.Fitoterapia3950
8.Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine3750
9.Pharmaceutical Biology3337
10.Planta Medica3251
11.Journal of Medicinal Food3038
12.Natural Product Research3035
13.Revista Brasileira de Farmacognosia2735
14.Pharmacognosy Reviews2640
15.Chinese Journal of Natural Medicines2539
16.Phytochemistry Letters2534
17.Avicenna Journal of Phytomedicine2430
18.Pharmacognosy Magazine2429
19.Phytochemical Analysis2428
20.Journal of Natural Medicines2332
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.