Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.International Journal of Nursing Studies64100
2.Nurse Education Today6183
3.Journal of Advanced Nursing5575
4.Journal of Clinical Nursing5164
5.Midwifery4457
6.Journal of Nursing Management4361
7.Journal of Nursing Scholarship3857
8.Journal of Palliative Medicine3851
9.Nursing Education Perspectives3754
10.Nursing Ethics3751
11.Nurse Education in Practice3648
12.Scandinavian Journal of Caring Sciences3548
13.Journal of Interprofessional Care3458
14.BMC Nursing3451
15.European Journal of Cancer Care3440
16.Nursing Outlook3343
17.Pain management nursing3341
18.JONA: The Journal of Nursing Administration3253
19.Journal of Nursing Education3247
20.Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing3246
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.