Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Obesity Reviews78111
2.International Journal of Obesity74100
3.Diabetes, Obesity and Metabolism6995
4.Obesity6384
5.Obesity Surgery5782
6.Molecular Metabolism5372
7.Surgery for obesity and related diseases5170
8.Pediatric Obesity3853
9.Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity3756
10.Current Obesity Reports3450
11.Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy3262
12.Obesity Research & Clinical Practice3041
13.Journal of Obesity3037
14.Childhood Obesity2841
15.Obesity Facts2739
16.Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity2737
17.Adipocyte2433
18.Metabolic Syndrome and Related Disorders2329
19.Clinical Obesity2235
20.Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism2139
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.