Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Pain7295
2.Journal of Pain and Symptom Management5272
3.The journal of pain5271
4.Cephalalgia4972
5.Headache4766
6.European Journal of Pain4662
7.Pain Medicine4660
8.The Clinical Journal of Pain4561
9.Pain Physician4462
10.The Journal of Headache and Pain4362
11.Journal of Pain Research4063
12.Pain Practice3747
13.Current Pain and Headache Reports3345
14.Molecular Pain3038
15.Pain management nursing2836
16.Pain research & management2634
17.Pain Management2530
18.Journal of Oral & Facial Pain & Headache2228
19.Scandinavian Journal of Pain2132
20.Anesthesiology and Pain Medicine2128
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.