Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Physiological Reviews82155
2.The Journal of Physiology69100
3.Journal of Cellular Physiology6588
4.Cellular Physiology and Biochemistry6576
5.Journal of Applied Physiology5774
6.Comprehensive Physiology5381
7.Annual Review of Physiology4994
8.American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism4967
9.American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology4967
10.Journal of Neurophysiology4960
11.American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology4869
12.American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology4859
13.European Journal of Applied Physiology4857
14.Acta Physiologica4582
15.Pflügers Archiv-European Journal of Physiology4461
16.American Journal of Physiology-Renal Physiology4357
17.American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology4355
18.American Journal of Physiology-Cell Physiology4264
19.Physiology4258
20.Physiological Reports4051
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.