Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Trends in Cognitive Sciences100147
2.Frontiers in Psychology98131
3.Clinical Psychology Review85131
4.Psychological Science85129
5.Journal of Applied Psychology85126
6.Psychological Bulletin84160
7.Annual Review of Psychology81156
8.Perspectives on Psychological Science81142
9.Journal of Personality and Social Psychology79119
10.Personality and Individual Differences76108
11.Frontiers in Human Neuroscience7190
12.Journal of Child Psychology and Psychiatry6897
13.Current Opinions in Psychology6585
14.American Psychologist64114
15.Journal of Educational Psychology64102
16.Psychonomic Bulletin & Review6491
17.Child Development6482
18.Journal of Organizational Behavior63109
19.Journal of Vocational Behavior6394
20.Current Directions in Psychological Science6297
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.