Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine112160
2.European Respiratory Journal104149
3.The Lancet Respiratory Medicine97140
4.Journal of Thoracic Oncology90119
5.Chest87124
6.Thorax75106
7.Annals of the American Thoracic Society5780
8.Lung Cancer5670
9.Journal of Thoracic Disease5278
10.Respiratory Medicine4963
11.International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease4862
12.Respirology4763
13.European Respiratory Review4670
14.American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology4564
15.Respiratory Research4461
16.Translational Lung Cancer Research4067
17.BMC Pulmonary Medicine4049
18.Journal of Cystic Fibrosis3949
19.Pediatric Pulmonology3852
20.Allergology international3755
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.