Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Fertility and Sterility8099
2.Human Reproduction73100
3.Human Reproduction Update68111
4.Journal of Sexual Medicine5485
5.Reproductive Health4663
6.Journal of Assisted Reproduction and Genetics4462
7.Reproductive BioMedicine Online4458
8.Asian Journal of Andrology4361
9.Reproduction4357
10.Biology of Reproduction4254
11.Andrology4157
12.Contraception4157
13.American Journal of Reproductive Immunology3851
14.Reproductive Biology and Endocrinology3850
15.Molecular Human Reproduction3340
16.Seminars in Reproductive Medicine3144
17.Journal of Reproductive Immunology3040
18.Andrologia2937
19.Reproduction, Fertility and Development2837
20.International Journal of Reproductive Biomedicine2833
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.