Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)80140
2.Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH)65104
3.IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing5589
4.Journal of Sound and Vibration5474
5.The Journal of the Acoustical Society of America4457
6.Ultrasonics4155
7.IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control4051
8.Ear and Hearing3957
9.Applied Acoustics3852
10.Computer Speech & Language3648
11.Speech Communication3053
12.IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition & Understanding2847
13.Journal of Phonetics2737
14.Journal of Vibration and Acoustics2737
15.IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT)2643
16.AIAA/ CEAS Aeroacoustics Conference2330
17.Trends in Hearing2131
18.Odyssey: The Speaker and Language Recognition Workshop2036
19.Acta Acustica united with Acustica2030
20.Journal of the Audio Engineering Society1924
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.