Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of High Energy Physics158209
2.Physical Review D148208
3.The European Physical Journal C115163
4.Physics Letters B109143
5.Physics Reports92191
6.Physical Review C77104
7.Nuclear Physics B6279
8.Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment5371
9.Progress in Particle and Nuclear Physics4990
10.The European Physical Journal A4668
11.Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics4565
12.Journal of Instrumentation4478
13.Journal of Synchrotron Radiation4367
14.Annals of Physics4257
15.Fortschritte der Physik4061
16.Nuclear Physics A4053
17.Chinese Physics C3948
18.International Journal of Modern Physics A3450
19.IEEE Transactions on Nuclear Science3444
20.Progress of Theoretical and Experimental Physics3444
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.