Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Communications in Mathematical Physics5777
2.Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical5071
3.Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment4361
4.Annals of Physics4257
5.Journal of Mathematical Physics3749
6.Journal of Statistical Physics3349
7.Annales Henri Poincaré3347
8.International Journal of Theoretical Physics2734
9.Selecta Mathematica2732
10.Letters in Mathematical Physics2638
11.Advances in Theoretical and Mathematical Physics2547
12.International Journal of Geometric Methods in Modern Physics2429
13.Journal of Geometry and Physics2330
14.SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications2129
15.Advances in Applied Clifford Algebras2128
16.Reviews in Mathematical Physics1826
17.Journal of Noncommutative Geometry1821
18.Journal of Spectral Theory1723
19.Mathematical Physics, Analysis and Geometry1520
20.Advances in Mathematical Physics1519
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.