Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Statistical Software60108
2.The Annals of Statistics6087
3.Journal of Econometrics5676
4.Journal of the American Statistical Association5383
5.Statistics in Medicine4978
6.Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)4785
7.The Annals of Probability4565
8.The Annals of Applied Probability4059
9.Computational Statistics & Data Analysis4051
10.Probability Theory and Related Fields3957
11.Statistics and Computing3857
12.Journal of Computational and Graphical Statistics3556
13.Biometrika3457
14.Journal of Business & Economic Statistics3454
15.The Annals of Applied Statistics3453
16.Bernoulli3452
17.Mathematical Finance3449
18.The Stata Journal3256
19.Statistical Science3250
20.Biometrics3140
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.