Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Chemical Theory and Computation74115
2.The Journal of Chemical Physics7294
3.Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy6687
4.The Journal of Physical Chemistry A5975
5.Journal of Luminescence4557
6.Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics4160
7.Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer4154
8.Chemical Physics Letters4051
9.Journal of Analytical Atomic Spectrometry4050
10.International Journal of Quantum Chemistry3556
11.Journal of Magnetic Resonance3450
12.Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy3440
13.Journal of Raman Spectroscopy3149
14.Molecular Physics2742
15.Applied Spectroscopy2738
16.Applied Spectroscopy Reviews2738
17.Computational and Theoretical Chemistry2737
18.Journal of Molecular Spectroscopy2633
19.Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena2534
20.Chemical Physics2532
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.