Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.African Affairs2944
2.African Development Review2233
3.Journal of African Economies2129
4.Review of African Political Economy2129
5.Development Southern Africa2033
6.Journal of Eastern African Studies2029
7.Journal of Southern African Studies1923
8.African Studies Review1726
9.Urban Forum1722
10.Journal of Asian and African Studies1720
11.African Archaeological Review1623
12.Journal of Pan African Studies1526
13.The Journal of Modern African Studies1521
14.African Geographical Review1429
15.Journal of Contemporary African Studies1419
16.Africa1418
17.Journal of African Cultural Studies1334
18.Azania: Archaeological Research in Africa1318
19.Africa Spectrum1317
20.Africa Today1219
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.