Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Development Southern Africa3039
2.African Affairs2943
3.African Development Review2638
4.Journal of Eastern African Studies2539
5.Journal of Asian and African Studies2433
6.Journal of African Economies2142
7.African Studies Review2032
8.Review of African Political Economy2027
9.Urban Forum1927
10.African Geographical Review1827
11.Journal of Southern African Studies1724
12.Journal of Contemporary African Studies1722
13.The Journal of Modern African Studies1722
14.African Studies1721
15.Africa1720
16.Politikon1623
17.Journal of African Cultural Studies1621
18.South African Journal of International Affairs1618
19.African Identities1523
20.Critical African Studies1424
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.