Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.American Journal of Physical Anthropology4256
2.Journal of Human Evolution4153
3.Current Anthropology3551
4.Annual Review of Anthropology3247
5.Economics & Human Biology3245
6.American Journal of Human Biology3048
7.Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews2748
8.Journal of Anthropological Archaeology2731
9.American Anthropologist2638
10.Cultural Anthropology2546
11.Ethnos2533
12.International Journal of Paleopathology2331
13.Medical Anthropology Quarterly2241
14.Journal of the Royal Anthropological Institute2136
15.Annals of Human Biology2129
16.Social Anthropology/Anthropologie sociale2128
17.American Ethnologist2034
18.Anthropological Theory1939
19.HAU: Journal of Ethnographic Theory1937
20.Evolutionary Human Sciences1822
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.