Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.American Journal of Physical Anthropology4259
2.Current Anthropology4063
3.Journal of Human Evolution3950
4.Economics & Human Biology3447
5.Cultural Anthropology3353
6.Annual Review of Anthropology3161
7.American Journal of Human Biology3045
8.HAU: Journal of Ethnographic Theory2638
9.Journal of Anthropological Archaeology2637
10.American Anthropologist2635
11.Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews2542
12.American Ethnologist2537
13.Annals of Human Biology2435
14.Ethnos2335
15.Medical Anthropology Quarterly2334
16.Anthropological Theory2333
17.International Journal of Paleopathology2233
18.Social Anthropology/Anthropologie sociale2233
19.Journal of the Royal Anthropological Institute2230
20.Anthropology Today1725
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.