Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Buildings5370
2.Lighting Research & Technology3351
3.Frontiers of Architectural Research3143
4.International Journal of Building Pathology and Adaptation2639
5.Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research2536
6.Architectural Engineering and Design Management2438
7.LEUKOS: The Journal of the Illuminating Engineering Society of North America2437
8.Architectural Science Review2436
9.Journal of Architectural Engineering2327
10.Intelligent Buildings International2037
11.Advances in Building Energy Research1832
12.International Journal of Architectural Computing1728
13.Journal of Green Building1624
14.International Journal of Built Environment and Sustainability1619
15.Annual Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design1521
16.Light & Engineering1518
17.Architectural Design1420
18.International Journal of High-Rise Buildings1217
19.Journal of Contemporary Urban Affairs1214
20.Journal of Landscape Architecture1118
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.