Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Lighting Research & Technology3246
2.Buildings2736
3.Architectural Engineering and Design Management1932
4.Architectural Science Review1930
5.Frontiers of Architectural Research1927
6.LEUKOS: The Journal of the Illuminating Engineering Society of North America1927
7.International Journal of Building Pathology and Adaptation1626
8.Architectural Design1524
9.Advances in Building Energy Research1523
10.ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research1418
11.Journal of Architectural Engineering1322
12.The Journal of Architecture1214
13.Journal of Facade Design and Engineering1120
14.International Journal of Architectural Computing1114
15.Journal of Green Building1113
16.Light & Engineering1011
17.A+ BE| Architecture and the Built Environment912
18.Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design912
19.International Journal of Built Environment and Sustainability911
20.Nexus Network Journal911
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.