Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Buildings4161
2.Lighting Research & Technology3450
3.Frontiers of Architectural Research2638
4.Architectural Science Review2333
5.Architectural Engineering and Design Management2238
6.LEUKOS: The Journal of the Illuminating Engineering Society of North America2228
7.International Journal of Building Pathology and Adaptation2226
8.Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research2126
9.Journal of Architectural Engineering2023
10.Intelligent Buildings International1826
11.Advances in Building Energy Research1725
12.Journal of Green Building1525
13.International Journal of Architectural Computing1522
14.Architectural Design1519
15.International Journal of Built Environment and Sustainability1422
16.Light & Engineering1315
17.A+ BE| Architecture and the Built Environment1224
18.Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design1218
19.Journal of Architecture and Urbanism1117
20.The Journal of Architecture1115
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.