Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Contemporary China4167
2.Eurasian Geography and Economics3344
3.The China Quarterly3056
4.Journal of Contemporary Asia3041
5.The Pacific Review2940
6.The Singapore Economic Review2744
7.The Chinese Journal of International Politics2646
8.Journal of Asian Economics2638
9.Asia & the Pacific Policy Studies2544
10.Journal of Chinese Political Science2540
11.Asia Pacific Business Review2538
12.Journal of Asian and African Studies2433
13.Asian Economic Policy Review2236
14.Asian Studies Review2235
15.Critical Asian Studies2234
16.Bulletin of Indonesian Economic Studies2144
17.Journal of the Asia Pacific Economy2135
18.Central Asian Survey2129
19.Journal of Current Southeast Asian Affairs2037
20.Contemporary South Asia2034
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.