Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.China Economic Review4358
2.Journal of Contemporary China3445
3.The China Quarterly3049
4.China & World Economy2338
5.Chinese Journal of Communication2233
6.Chinese Management Studies2128
7.China Agricultural Economic Review2126
8.China Journal1637
9.Chinese Political Science Review1622
10.Journal of Chinese Governance1620
11.Journal of Chinese Political Science1620
12.Modern China1524
13.China Perspectives1522
14.Economic and Political Studies1518
15.China Information1425
16.China Review1421
17.The Chinese Economy1418
18.China Economic Journal1335
19.Global Media and China1328
20.Journal of Chinese Economic and Business Studies1317
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.