Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.British Journal Of Criminology4260
2.Journal of Criminal Justice4058
3.Criminal Justice and Behavior3960
4.Crime & Delinquency3849
5.Law and Human Behavior3848
6.Justice Quarterly3658
7.Criminology & Public Policy3654
8.Journal of Quantitative Criminology3553
9.Criminology3551
10.Journal of Experimental Criminology3252
11.Journal of Research in Crime and Delinquency3150
12.Sexual Abuse3145
13.European Journal of Criminology3142
14.International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology3043
15.Policing and Society3041
16.Theoretical Criminology2844
17.Criminology & Criminal Justice2842
18.Criminal Justice Policy Review2734
19.Youth Violence and Juvenile Justice2637
20.American Journal of Criminal Justice2636
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.