Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Justice Quarterly4169
2.American Journal of Criminal Justice4164
3.The British Journal of Criminology4162
4.Annual Review of Criminology4082
5.Journal of Quantitative Criminology4057
6.Policing and Society4052
7.Criminology3962
8.Journal of Criminal Justice3862
9.Criminology & Public Policy3770
10.Sexual Abuse3655
11.Criminal Justice and Behavior3648
12.International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology3647
13.Crime & Delinquency3551
14.European Journal of Criminology3357
15.Law and Human Behavior3343
16.Criminology & Criminal Justice3250
17.Journal of Experimental Criminology3248
18.Theoretical Criminology3244
19.Journal of Police and Criminal Psychology3243
20.Policing3042
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.