Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.The British Journal of Criminology4470
2.Justice Quarterly4356
3.Journal of Criminal Justice3974
4.Journal of Quantitative Criminology3952
5.Criminal Justice and Behavior3858
6.Criminology3855
7.Crime & Delinquency3852
8.Criminology & Public Policy3761
9.Law and Human Behavior3654
10.International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology3648
11.European Journal of Criminology3350
12.Policing and Society3345
13.Sexual Abuse3249
14.Criminology & Criminal Justice3242
15.American Journal of Criminal Justice3142
16.Journal of Experimental Criminology3046
17.Journal of Research in Crime and Delinquency3044
18.Crime, Law and Social Change2841
19.Youth Violence and Juvenile Justice2841
20.Punishment & Society2840
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.