Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.The British Journal of Criminology4467
2.Justice Quarterly4363
3.Journal of Quantitative Criminology4360
4.Journal of Criminal Justice3965
5.Criminology3959
6.Crime & Delinquency3956
7.American Journal of Criminal Justice3759
8.Criminology & Public Policy3758
9.Criminal Justice and Behavior3648
10.Sexual Abuse3647
11.European Journal of Criminology3553
12.Policing and Society3549
13.International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology3447
14.Law and Human Behavior3446
15.Criminology & Criminal Justice3250
16.Journal of Experimental Criminology3151
17.Theoretical Criminology3140
18.Journal of Research in Crime and Delinquency3043
19.Policing: An International Journal3040
20.Punishment & Society2948
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.