Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Early Childhood Research Quarterly4968
2.Early Childhood Education Journal3947
3.Reading and Writing3749
4.Early Childhood Development and Care3342
5.Early Education and Development3252
6.Reading Research Quarterly3148
7.The Reading Teacher3140
8.European Early Childhood Education Research Journal3037
9.Scientific Studies of Reading2940
10.Journal of Research in Reading2639
11.International Electronic Journal of Elementary Education2635
12.Journal of Early Childhood Literacy2534
13.International Journal of Early Years Education2335
14.International Journal of Early Childhood2237
15.Journal of Early Childhood Research2234
16.Contemporary Issues in Early Childhood2229
17.Early Years2133
18.Journal of Research in Childhood Education2129
19.The Elementary School Journal2128
20.Education 3-132127
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.