Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Early Childhood Research Quarterly4971
2.Early Childhood Education Journal4260
3.Reading and Writing3946
4.Early Childhood Development and Care3854
5.Reading Research Quarterly3852
6.Early Education and Development3449
7.Scientific Studies of Reading3351
8.The Reading Teacher3243
9.Journal of Research in Reading3043
10.European Early Childhood Education Research Journal3040
11.International Electronic Journal of Elementary Education2938
12.Journal of Early Childhood Literacy2838
13.Journal of Research in Childhood Education2433
14.Education 3-132429
15.Journal of Early Childhood Research2331
16.International Journal of Early Childhood2234
17.The Elementary School Journal2234
18.International Journal of Early Years Education2136
19.Reading & Writing Quarterly2130
20.Contemporary Issues in Early Childhood2030
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.