Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.The Journal of Economic History2848
2.The Economic History Review2227
3.Business History2029
4.Explorations in Economic History2027
5.Review of Keynesian Economics1823
6.European Review of Economic History1620
7.History of Political Economy1618
8.The European Journal of the History of Economic Thought1319
9.Accounting History1214
10.Journal of the History of Economic Thought1117
11.Scandinavian Economic History Review1017
12.Australian Economic History Review1014
13.History of economic ideas712
14.The Indian Economic & Social History Review710
15.Agricultural History Review69
16.Œconomia. History, Methodology, Philosophy69
17.Labour History67
18.Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis58
19.Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis/The Low Countries Journal of Social and Economic History58
20.History of Economics Review56
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.