Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.The Journal of Economic History3554
2.The Economic History Review2635
3.Explorations in Economic History2336
4.Business History2335
5.Review of Keynesian Economics2031
6.European Review of Economic History2028
7.History of Political Economy1720
8.The European Journal of the History of Economic Thought1520
9.Accounting History1419
10.Journal of the History of Economic Thought1418
11.Journal of Iberian and Latin American Economic History1217
12.Scandinavian Economic History Review1012
13.Investigaciones de Historia Económica/Economic History Research919
14.Œconomia. History, Methodology, Philosophy911
15.Agricultural History811
16.The Indian Economic & Social History Review811
17.History of Economic Ideas810
18.Annali della Fondazione Luigi Einaudi79
19.Essays in Economic & Business History611
20.Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis/The Low Countries Journal of Social and Economic History68
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.