Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Education and Information Technologies91125
2.Teaching and Teacher Education88142
3.British Journal of Educational Technology86110
4.Education Sciences78114
5.Studies in Higher Education74118
6.International Journal of Instruction73103
7.Higher Education73102
8.Educational Psychology Review71116
9.International Journal of Educational Technology in Higher Education68118
10.Educational Technology Research and Development66103
11.Learning and Instruction6595
12.System6496
13.Educational Research Review63156
14.Assessment & Evaluation in Higher Education6199
15.Journal of Computer Assisted Learning6192
16.Review of Educational Research60145
17.American Educational Research Journal60104
18.Contemporary Educational Psychology6090
19.Educational Researcher59108
20.Thinking Skills and Creativity5886
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.