Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Teaching and Teacher Education83105
2.Studies in Higher Education6997
3.Review of Educational Research67142
4.British Journal of Educational Technology6284
5.Higher Education5892
6.Educational Psychology Review55112
7.Educational Research Review54101
8.Educational Researcher5393
9.Learning and Instruction5384
10.Assessment & Evaluation in Higher Education5283
11.Education and Information Technologies5277
12.Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education5184
13.American Educational Research Journal5176
14.The International Review of Research in Open and Distributed Learning5171
15.Journal of Research in Science Teaching5066
16.Early Childhood Research Quarterly4968
17.System4860
18.Educational Technology Research and Development4781
19.Thinking Skills and Creativity4764
20.Contemporary Educational Psychology4666
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.