Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Teaching and Teacher Education88135
2.Studies in Higher Education70114
3.British Journal of Educational Technology7096
4.Education and Information Technologies69101
5.Higher Education6793
6.Review of Educational Research65128
7.Educational Research Review60114
8.American Educational Research Journal6085
9.Learning and Instruction5976
10.Educational Psychology Review58109
11.Assessment & Evaluation in Higher Education5887
12.Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education5877
13.System5874
14.Educational Researcher57102
15.Educational Technology Research and Development5780
16.International Journal of Educational Technology in Higher Education55103
17.International Review of Research in Open and Distributed Learning5581
18.Contemporary Educational Psychology5486
19.Education Sciences5484
20.International Journal of Instruction5477
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.