Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Teaching and Teacher Education6993
2.Review of Educational Research59139
3.British Journal of Educational Technology59101
4.Studies in Higher Education5981
5.Higher Education5475
6.Educational Psychology Review5297
7.The International Review of Research in Open and Distributed Learning5183
8.Learning and Instruction5176
9.Educational Researcher49101
10.American Educational Research Journal4875
11.Contemporary Educational Psychology4870
12.Journal of Research in Science Teaching4866
13.Educational Evaluation and Policy Analysis4674
14.Early Childhood Research Quarterly4566
15.Economics of Education Review4365
16.Assessment & Evaluation in Higher Education4361
17.Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM)4361
18.Educational Research Review4286
19.Journal of Teacher Education4268
20.Educational Management Administration & Leadership4263
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.