Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Educational Psychology Review71116
2.Journal of Educational Psychology67108
3.Contemporary Educational Psychology6090
4.Learning and Individual Differences5477
5.Journal of School Psychology5280
6.Journal of Counseling Psychology5176
7.Educational Psychologist47102
8.Educational Psychology4576
9.Psychology in the schools4562
10.British Journal of Educational Psychology4465
11.Social Psychology of Education4459
12.School Psychology Quarterly4267
13.Journal of Counseling & Development3461
14.School Psychology Review3353
15.School Psychology3155
16.School Psychology International3146
17.Journal of Psychoeducational Assessment2936
18.Professional Counselor2637
19.Metacognition and Learning2541
20.Contemporary School Psychology2536
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.