Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Computers & Education101148
2.British Journal of Educational Technology59101
3.The Internet and Higher Education5491
4.Journal of Educational Technology & Society5271
5.The International Review of Research in Open and Distributed Learning5183
6.Education and Information Technologies4170
7.Educational Technology Research and Development4162
8.International Conference on Learning Analytics & Knowledge4057
9.Interactive Learning Environments3856
10.TechTrends3561
11.Journal of Computer Assisted Learning3557
12.Language Learning & Technology3553
13.Australasian Journal of Educational Technology3544
14.Computer Assisted Language Learning3447
15.International Journal of Educational Technology in Higher Education3355
16.IEEE Transactions on Learning Technologies3349
17.International Journal of Artificial Intelligence in Education3257
18.Learning, Media and Technology3249
19.TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology3153
20.Journal of Educational Computing Research3037
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.