Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Computers & Education109172
2.British Journal of Educational Technology6284
3.The Internet and Higher Education59100
4.Journal of Educational Technology & Society5494
5.Education and Information Technologies5277
6.The International Review of Research in Open and Distributed Learning5171
7.Educational Technology Research and Development4781
8.Interactive Learning Environments4770
9.Computer Assisted Language Learning4562
10.International Journal of Educational Technology in Higher Education4387
11.Journal of Computer Assisted Learning4365
12.International Conference on Learning Analytics & Knowledge4362
13.International Journal of Instruction4255
14.TechTrends4154
15.Australasian Journal of Educational Technology3955
16.Journal of Educational Computing Research3952
17.IEEE Transactions on Learning Technologies3559
18.Language Learning & Technology3556
19.International Journal of Emerging Technologies in Learning3550
20.International Journal of Artificial Intelligence in Education3463
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.