Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Environmental Research101158
2.Environmental Health Perspectives85110
3.Journal of Occupational Health Psychology57104
4.International Journal of Hygiene and Environmental Health5793
5.Environmental Health5381
6.Epidemiology5368
7.Indoor Air5066
8.Occupational and Environmental Medicine4767
9.Regulatory Toxicology and Pharmacology4763
10.Current Environmental Health Reports4468
11.Scandinavian Journal of Work, Environment & Health4258
12.Safety and Health at Work4256
13.Journal of Occupational and Environmental Medicine4168
14.Air Quality, Atmosphere & Health4160
15.Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology4158
16.Occupational Medicine3862
17.Journal of Environmental and Public Health3757
18.International Journal of Industrial Ergonomics3650
19.Work & Stress3559
20.International Journal of Stress Management3557
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.