Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Environmental Research117175
2.Environmental Health Perspectives76104
3.International Journal of Hygiene and Environmental Health5978
4.Journal of Occupational Health Psychology5386
5.Environmental Health5276
6.Epidemiology5068
7.Air Quality, Atmosphere & Health4873
8.Occupational and Environmental Medicine4871
9.Regulatory Toxicology and Pharmacology4772
10.Indoor Air4664
11.Safety and Health at Work4467
12.Current Environmental Health Reports4370
13.International Journal of Industrial Ergonomics4363
14.Journal of Occupational and Environmental Medicine4267
15.Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology4263
16.Work4259
17.Scandinavian Journal of Work, Environment & Health4177
18.Journal of Environmental and Public Health4162
19.International Archives of Occupational and Environmental Health4152
20.Occupational Medicine3964
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.