Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Environmental Health Perspectives87115
2.Environmental Research79102
3.Journal of Occupational Health Psychology5172
4.Epidemiology5068
5.International Journal of Hygiene and Environmental Health4972
6.Regulatory Toxicology and Pharmacology4776
7.Occupational and Environmental Medicine4767
8.Environmental Health4763
9.Indoor Air4257
10.Current Environmental Health Reports4061
11.Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology3546
12.Critical Reviews in Toxicology3447
13.Journal of Occupational and Environmental Medicine3447
14.Scandinavian Journal of Work, Environment & Health3447
15.International Archives of Occupational and Environmental Health3348
16.Work3242
17.Safety and Health at Work3146
18.Toxicology and Industrial Health3141
19.Journal of Occupational Rehabilitation3048
20.Occupational Medicine3045
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.