Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Business Ethics123176
2.Corporate Social Responsibility and Environmental Management7498
3.Business & Society5999
4.Science and Engineering Ethics5178
5.Social Responsibility Journal4273
6.Business Ethics: A European Review3452
7.Business Ethics Quarterly2855
8.Ethics & Behavior2738
9.Journal of Applied Philosophy2338
10.Journal of Moral Education2333
11.Public Integrity2230
12.Journal of Global Responsibility2134
13.Journal of Academic Ethics2133
14.Environmental Values2127
15.Ethical Theory and Moral Practice2127
16.Ethics2031
17.Ethics & International Affairs1930
18.Research Ethics1828
19.Ethics, Policy & Environment1623
20.Ratio1520
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.