Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Business Ethics98131
2.Business & Society4059
3.Corporate Social Responsibility and Environmental Management3863
4.Science and Engineering Ethics3652
5.Business Ethics: A European Review3041
6.Social Responsibility Journal2531
7.Business Ethics Quarterly2333
8.Ethics2229
9.Environmental Values2032
10.Journal of Applied Philosophy2024
11.Ethics & International Affairs1829
12.Ethics & Behavior1722
13.Journal of Moral Education1622
14.Ethical Theory and Moral Practice1525
15.Journal of Global Ethics1520
16.Business and Society Review1519
17.Analytic Philosophy1421
18.Journal of Media Ethics1421
19.Journal of Global Responsibility1420
20.Journal of the American Philosophical Association1420
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.