Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Business Ethics136192
2.Corporate Social Responsibility and Environmental Management92144
3.Business & Society63101
4.Science and Engineering Ethics5297
5.Social Responsibility Journal5268
6.Business Ethics: A European Review3653
7.Ethics & Behavior2745
8.Business Ethics Quarterly2647
9.Journal of Moral Education2636
10.Public Integrity2534
11.Journal of Academic Ethics2444
12.Journal of Global Responsibility2440
13.Journal of Applied Philosophy2335
14.Environmental Values2233
15.Ethical Theory and Moral Practice2231
16.Research Ethics2036
17.Ethics & International Affairs2035
18.Ethics2031
19.Res Publica1620
20.Journal of Social Philosophy1527
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.