Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.German Law Journal2739
2.Common Market Law Review2440
3.International Journal of Constitutional Law2336
4.European Journal of Risk Regulation2335
5.European Business Organization Law Review2235
6.European Law Journal2031
7.European Constitutional Law Review1933
8.Intertax1721
9.ERA Forum1618
10.Maastricht Journal of European and Comparative Law1519
11.Global Constitutionalism1518
12.European Law Review1419
13.Journal of European Competition Law & Practice1320
14.European Competition Journal1224
15.EC Tax Review1217
16.European Labour Law Journal1217
17.European Review of Private Law1122
18.Utrecht Law Review1121
19.New Journal of European Criminal Law1115
20.European Papers-A Journal on Law and Integration1114
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.