Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.European Law Journal2648
2.Common Market Law Review2638
3.German Law Journal2031
4.International Journal of Constitutional Law2029
5.European Constitutional Law Review1719
6.European Journal of Risk Regulation1523
7.European Law Review1422
8.European Business Organization Law Review1421
9.Maastricht Journal of European and Comparative Law1316
10.Journal of European Competition Law & Practice1222
11.Intertax1217
12.European Company and Financial Law Review1015
13.New Journal of European Criminal Law1015
14.EC Tax Review1012
15.European Review of Private Law1012
16.European Public Law915
17.King's Law Journal815
18.ERA Forum811
19.European State Aid Law Quarterly89
20.International Insolvency Review713
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.