Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Forensic Science International: Genetics5272
2.Forensic Science International4463
3.Journal of Forensic Sciences3746
4.Journal of Analytical Toxicology3548
5.International Journal of Legal Medicine3542
6.Digital Investigation3447
7.Journal of Forensic and Legal Medicine2834
8.Forensic Sciences Research2543
9.Science & Justice2532
10.Forensic Toxicology2430
11.Forensic Chemistry2429
12.Forensic Science, Medicine and Pathology2126
13.The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology1926
14.Legal Medicine1925
15.Australian Journal of Forensic Sciences1831
16.The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law1829
17.International Workshop on Biometrics and Forensics1632
18.International Journal of Forensic Mental Health1620
19.Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology1524
20.Journal of Forensic Dental Sciences1523
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.