Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Forensic Science International: Genetics5168
2.Forensic Science International4654
3.Journal of Forensic Sciences4055
4.International Journal of Legal Medicine3952
5.Digital Investigation3546
6.Journal of Analytical Toxicology3443
7.Journal of Forensic and Legal Medicine3138
8.Forensic Sciences Research3051
9.Science & Justice2734
10.Forensic Chemistry2633
11.Forensic Science, Medicine and Pathology2433
12.Legal Medicine2430
13.Forensic Toxicology2429
14.Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology2336
15.Forensic Science International: Digital Investigation2229
16.Forensic Science International: Synergy2131
17.Australian Journal of Forensic Sciences2128
18.The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology2028
19.The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law2028
20.Wiley Interdisciplinary Reviews: Forensic Science1927
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.