Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Forensic Science International: Genetics5371
2.Forensic Science International4458
3.Journal of Analytical Toxicology3653
4.Journal of Forensic Sciences3542
5.International Journal of Legal Medicine3447
6.Digital Investigation3246
7.Journal of Forensic and Legal Medicine2734
8.Forensic Toxicology2634
9.Science & Justice2535
10.Forensic Science, Medicine and Pathology2129
11.Legal Medicine2126
12.Egyptian Journal of Forensic Sciences2029
13.Forensic Chemistry2024
14.The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology1932
15.Australian Journal of Forensic Sciences1930
16.Forensic Sciences Research1930
17.The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law1822
18.Journal of Forensic Dental Sciences1723
19.International Journal of Forensic Mental Health1622
20.International Workshop on Biometrics and Forensics1524
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.