Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Forensic Science International: Genetics5272
2.Forensic Science International4353
3.Journal of Analytical Toxicology3552
4.International Journal of Legal Medicine3440
5.Digital Investigation3146
6.Journal of Forensic Sciences3139
7.Forensic Toxicology2840
8.Journal of Forensic and Legal Medicine2533
9.Science & Justice2533
10.Legal Medicine2226
11.Forensic Science, Medicine and Pathology2128
12.The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology2029
13.Egyptian Journal of Forensic Sciences1824
14.Journal of Forensic Dental Sciences1823
15.Australian Journal of Forensic Sciences1731
16.The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law1722
17.International Journal of Forensic Mental Health1523
18.International Workshop on Biometrics and Forensics1424
19.Journal of Forensic Nursing1418
20.Forensic Chemistry1417
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.