Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.The Journal of Economic History3549
2.The Economic History Review2844
3.Business History2434
4.Past & Present2342
5.The American Historical Review2029
6.Journal of Global History1728
7.Comparative Studies in Society and History1724
8.The History of the Family1721
9.Journal of Urban History1623
10.The Historical Journal1620
11.Journal of Historical Geography1524
12.Modern Italy1425
13.History and Theory1423
14.Business History Review1420
15.Law and History Review1418
16.Enterprise & Society1417
17.Modern Intellectual History1417
18.The International History Review1417
19.Journal of Interdisciplinary History1321
20.Medical History1320
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.