Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.The Journal of Economic History3251
2.The Economic History Review2637
3.Business History2233
4.Past & Present2024
5.The American Historical Review1825
6.Comparative Studies in Society and History1623
7.Journal of Urban History1521
8.Journal of Global History1518
9.The History of the Family1518
10.Journal of Historical Geography1420
11.The Historical Journal1419
12.Urban History1416
13.Business History Review1323
14.Journal of Contemporary History1320
15.History Compass1317
16.History and Theory1317
17.Rethinking History1220
18.Australian Historical Studies1217
19.Medical History1217
20.Women's History Review1216
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.