Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Ethnic and Migration Studies5078
2.Ethnic and Racial Studies4462
3.Population, Space and Place3653
4.Mobilities3448
5.International Migration Review2856
6.Global Networks2646
7.International Migration2537
8.Citizenship Studies2535
9.Journal of Refugee Studies2435
10.Ethnicities2431
11.Journal of Immigrant & Refugee Studies2334
12.Comparative Migration Studies2237
13.Journal of International Migration and Integration2233
14.Identities2124
15.Migration Studies1933
16.IZA Journal of Migration1732
17.Journal of Intercultural Studies1723
18.Refugee Survey Quarterly1622
19.Migration Letters1536
20.International Journal of Refugee Law1522
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.