Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Ethnic and Migration Studies70100
2.Ethnic and Racial Studies4968
3.Comparative Migration Studies3757
4.Population, Space and Place3753
5.International Migration Review3556
6.International Migration3552
7.Journal of Refugee Studies3352
8.Mobilities3352
9.Ethnicities3043
10.Journal of International Migration and Integration3040
11.Citizenship Studies2946
12.Journal of Immigrant & Refugee Studies2762
13.Global Networks2640
14.Identities2539
15.Migration Studies2335
16.International Journal of Refugee Law2143
17.Migration and Development2031
18.Journal of Intercultural Studies2027
19.Migration Letters2026
20.Refuge1829
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.