Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Ethnic and Migration Studies4468
2.Ethnic and Racial Studies4153
3.International Migration Review3353
4.Population, Space and Place3353
5.International Migration3245
6.Mobilities3148
7.Global Networks2743
8.Citizenship Studies2531
9.Journal of Refugee Studies2332
10.IZA Journal of Migration2027
11.Ethnicities2026
12.Journal of International Migration and Integration2023
13.Identities1931
14.Journal of Immigrant & Refugee Studies1927
15.Migration Studies1833
16.Comparative Migration Studies1825
17.Migration Letters1629
18.Journal of Intercultural Studies1523
19.European Journal of Migration and Law1522
20.Forced Migration Review1522
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.