Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Ethnic and Migration Studies6498
2.Ethnic and Racial Studies4773
3.Population, Space and Place4054
4.International Migration3445
5.International Migration Review3346
6.Mobilities3247
7.Comparative Migration Studies3161
8.Journal on Migration and Human Security3048
9.Citizenship Studies3040
10.Journal of Refugee Studies2943
11.Journal of Immigrant & Refugee Studies2749
12.Ethnicities2735
13.Journal of International Migration and Integration2734
14.Global Networks2535
15.Identities2535
16.Migration Studies2435
17.International Journal of Refugee Law2134
18.Journal of Intercultural Studies1924
19.Migration and Development1828
20.Nordic Journal of Migration Research1828
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.