Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Management98175
2.Academy of Management Journal90132
3.International Journal of Project Management87121
4.The Leadership Quarterly71122
5.Journal of Knowledge Management6899
6.Journal of Organizational Behavior67120
7.Academy of Management Review66119
8.Journal of Vocational Behavior66100
9.The International Journal of Human Resource Management66100
10.Academy of Management Annals61114
11.Journal of Labor Economics59119
12.Journal of Management Studies5897
13.Organization Studies5784
14.International Journal of Management Reviews56117
15.Human Resource Management Review5595
16.Human Relations5581
17.Organization Science5484
18.Journal of Occupational Health Psychology5392
19.Administrative Science Quarterly5297
20.Academy of Management Proceedings5282
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.