Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Management112170
2.Academy of Management Journal90128
3.Journal of Vocational Behavior82123
4.Journal of Knowledge Management82120
5.The International Journal of Human Resource Management80113
6.Academy of Management Review76120
7.The Leadership Quarterly72123
8.International Journal of Project Management72100
9.Journal of Management Studies71124
10.Journal of Organizational Behavior67122
11.Human Resource Management Review67106
12.Academy of Management Annals62131
13.Human Relations6284
14.International Journal of Management Reviews61106
15.Organization Studies6193
16.Journal of Human Resources6088
17.Human Resource Management5890
18.Leadership & Organization Development Journal5886
19.Journal of Management in Engineering5876
20.Administrative Science Quarterly56102
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.