Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Common Market Law Review2638
2.American Journal of International Law Unbound2548
3.Journal of International Economic Law2535
4.European Journal of International Law2332
5.The International Journal of Human Rights2227
6.German Law Journal2031
7.International Journal of Constitutional Law2029
8.Human Rights Quarterly2026
9.Human Rights Law Review1929
10.International Journal of Transitional Justice1925
11.International and Comparative Law Quarterly1725
12.Journal of International Criminal Justice1722
13.European Constitutional Law Review1719
14.Journal of Money Laundering Control1623
15.American Journal of Comparative Law1526
16.Journal of Human Rights1524
17.International Journal of Refugee Law1522
18.World Trade Review1520
19.European Law Review1422
20.Journal of World Trade1418
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.