Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.American Journal of International Law2538
2.Common Market Law Review2537
3.European Journal Of International Law2536
4.German Law Journal2330
5.International Journal Of Constitutional Law2229
6.Journal of International Economic Law2131
7.Journal of Human Rights1829
8.Human Rights Law Review1828
9.International Journal of Transitional Justice1826
10.American Journal of Comparative Law1823
11.The International Journal of Human Rights1820
12.Human Rights Quarterly1723
13.International and Comparative Law Quarterly1625
14.Cornell International Law Journal1525
15.European Constitutional Law Review1522
16.European Journal of Migration and Law1522
17.International Journal Of Refugee Law1519
18.World Trade Review1519
19.Utrecht Law Review1518
20.Journal of International Criminal Justice1517
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.