Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Turkish Studies2336
2.British Journal of Middle Eastern Studies2027
3.The Light of Islam1929
4.Middle East Critique1733
5.Insight Turkey1725
6.The Journal of North African Studies1722
7.Counter Terrorist Trends and Analyses1522
8.Middle Eastern Studies1520
9.Journal of Muslim Minority Affairs1421
10.The Middle East Journal1420
11.Studia Islamika1419
12.Contemporary Islam1321
13.International Journal of Islamic Thought1320
14.New Perspectives on Turkey1318
15.Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)1317
16.Middle East Policy1316
17.International Journal of Middle East Studies1217
18.Bulletin of the American Schools of Oriental Research1216
19.Intellectual Discourse1216
20.Levant1215
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.