Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Turkish Studies1926
2.Middle East Policy1825
3.British Journal of Middle Eastern Studies1623
4.The Middle East Journal1420
5.Middle East Critique1319
6.The Journal of North African Studies1318
7.Journal of Muslim Minority Affairs1315
8.International Journal of Middle East Studies1218
9.Bulletin of the American Schools of Oriental Research1217
10.Insight Turkey1217
11.Turkish Policy Quarterly1217
12.Middle Eastern Studies1116
13.Contemporary Arab Affairs1016
14.Islam and Christian–Muslim Relations1016
15.Intellectual Discourse1015
16.Iranian Studies1014
17.New Perspectives on Turkey1014
18.Contemporary Islam1013
19.Digest of Middle East Studies1013
20.Journal of Middle East Women's Studies1013
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.