Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.American Journal of Political Science68106
2.American Political Science Review65114
3.Journal of European Public Policy6387
4.The Journal of Politics5985
5.JCMS: Journal of Common Market Studies5274
6.Comparative Political Studies5269
7.British Journal of Political Science5181
8.Journal of Democracy4886
9.European Journal of Political Research4668
10.West European Politics4572
11.Annual Review of Political Science4487
12.Political Behavior4165
13.Party Politics4163
14.Political Analysis4068
15.Democratization3956
16.Governance3758
17.Political Studies3755
18.Perspectives on Politics3752
19.Political Science Research and Methods3654
20.Political Research Quarterly3566
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.