Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.American Journal of Political Science69108
2.American Political Science Review68116
3.Journal of European Public Policy6695
4.The Journal of Politics6096
5.British Journal of Political Science5473
6.Comparative Political Studies5383
7.Annual Review of Political Science5187
8.JCMS: Journal of Common Market Studies5176
9.European Journal of Political Research4777
10.Journal of Democracy4689
11.West European Politics4563
12.Political Analysis4475
13.Political Behavior4367
14.Perspectives on Politics4163
15.Party Politics4061
16.Political Science Research and Methods3861
17.Political Studies3759
18.Democratization3756
19.Governance3664
20.Political Research Quarterly3551
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.