Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Government Information Quarterly79121
2.Public Management Review6398
3.Public Administration Review62101
4.The American Review of Public Administration4876
5.Journal of Public Administration Research and Theory4674
6.Policy Studies Journal4562
7.Social Policy & Administration4466
8.Policy and Society4384
9.International Journal of Public Administration4269
10.Public Administration4161
11.VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations4152
12.International Review of Administrative Sciences3970
13.Review of Public Personnel Administration3877
14.Governance3857
15.Regulation & Governance3853
16.Administration & Society3658
17.Public Money & Management3648
18.Science and Public Policy3558
19.Policy & Politics3557
20.Public Performance & Management Review3454
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.